Tzuzuku Tatsunosuke

No Thumbnail Available
Last Name
Tzuzuku
First Name
Tatsunosuke
ORCID

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Article

Development of a multimedia database system.

1996 , Yonekura, Shiro , Kurosawa, Miyoko , Tzuzuku, Tatsunosuke , Shinomura, Teruo , Ishii, Miwa , Tsuji, Yoshito